Word donateur


Heel erg bedankt dat u de kinderen van Oost-Lombok en hun families wilt ondersteunen met uw donatie. Door onze kleinschaligheid en goede samenwerkingsverbanden zorgen wij er voor dat uw gehele donatie voor de projecten ingezet zal worden, zonder dat er iets aan de spreekwoordelijke ''strijkstok'''blijft hangen.

U kunt kiezen uit een éénmalige donatie, een maandelijkse donatie of een jaarlijkse donatie. Onze stichting heeft de door de belastingdienst aangemerkte officiële ANBI-status waardoor u, onder de daarvoor geldende regels, uw donaties van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt aftrekken. Er geldt een zogenaamde 'fiscale drempel' voor het fiscaal aftrekken van donaties. Als u een 5-jarige donatie overeenkomst afsluit, geldt deze drempel niet en kunt u uw volledige donatie fiscaal aftrekken. Wij informeren u hier graag over. De toelichting hierop en het bijbehorende formulier verkrijgt u door op hier te klikken. Dit formulier kunt u opsturen naar onze penningmeester Henk Schalen, Hoog Geldrop 12, 5663 BE, Geldrop. Of scannen en mailen naar info@anak-anak-lombok-timur.nl.

U kunt uw donatie ook zelf overmaken op rekeningnummer NL67RABO0121334015 tnv. Stichting Anak-Anak Lombok Timur.